Zgodbe strasti: inovacija skozi privlačnost

Prof. Massimiliano Pinucci

profesor na ISIA, Firence, direktor in kreativni vodja podjetja MBVision

Povzetek predavanja

Sposobnost inoviranja je eden glavnih načinov, kako lahko podjetja zagotavljajo konkurenčnost proizvodnje. Podjetja potrebujejo inovativnost in sposobnost biti proaktivna. To ne pomeni le izdelave kvalitetnih produktov, pač pa tudi spremembo načina, kako različni strokovnjaki sodelujejo pri oblikovanju izdelka. Oblikovanje in proizvodnja danes potrebujeta ljudi odprtih misli. Šolanje in izobrazba ne moreta biti (in tudi nista več) le vir znanja, pač pa tudi prostor, v katerem se lahko razvijajo nove hipoteze in nove kvalitete; so vozlišča, v katerih se lahko združujeta družba in proizvodnja. Iz teh razlogov lahko razmerje med oblikovanjem in učenjem razumemo tudi kot ključno kulturno eksperimentalno in raziskovalno sinergijo. Oblikovalec tako ni več le kreativna oseba, namenjena skrbi za estetiko projekta, pač pa figura v kompleksnem sistemu, integrator funkcij, povezovalec vlog in sposobnosti.

Skozi vrsto primerov iz zgodnjih let aeronavtičnega oblikovanja, skozi projekte industrijskega oblikovanja ter skozi raziskovalne projekte bodo predstavljene izkušnje, ki imajo skupni točki: multidisciplinarni pristop in strast kot glavni vodili k novim vizijam in inovacijam. Od industrijskega oblikovanja do komunikacije, od novih trgov do novih produktov, od starih do novih mitov, od starih do novih oblikovalskih vlog. Kjer uporaba kompetenc, različnih znanj, tehnologij in pogledov postane resnična moč projekta.