Znanstveni večeri 2012/2013

15. maj 2013

prof. dr. Lene Juel Rasmussen
Center for Healthy Aging, University of Copenhagen

Zdravo staranje – interdisciplinarni pristop k raziskavi procesa človeškega staranja
Povzetek in posnetek predavanja


18. april 2013

doc. dr. Urška Vrhovšek
Fondazione Edmund Mach, Research and Innovation Centre, Food Quality and Nutrition Department, S.Michele all’Adige, Italia

Od ciljno usmerjene analize do metabolomike in njene aplikacije v bioloških znanostih
Povzetek in posnetek predavanja


14. marec 2013

prof. dr. Stane Pejovnik
Rektor Univerze v Ljubljani

Izzivi znanja
Povzetek in posnetek predavanja


20. december 2012

prof. dr. Boštjan M. Zupančič
Sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice

Dolgoročne in daljnosežne posledice vdora hormonskih motilcev
Povzetek in posnetek predavanja


13. december 2012

prof. dr. Marko Mikuž
Univerza v Ljubljani in Institut “Jožef Stefan”

Lov na Higgsov bozon z detektorjem ATLAS na Velikem hadronskem trkalniku
Povzetek in posnetek predavanja


15. november 2012

prof. dr. Nedjeljka Žagar
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Neizogibno mimo: kratek tečaj o napakah vremenskih napovedi
Povzetek in posnetek predavanja


17. oktober 2012

prof. dr. Dane Bićanić
Laboratorij za biofiziko, Raziskovalno sredisce in Univerza Wageningen

Optotermične spektroskopske metode in njihova uporaba v okoljskih prehrambenih raziskavah
Povzetek in posnetek predavanja