Optotermične spektroskopske metode in njihova uporaba v okoljskih prehrambenih raziskavah

prof. dr. Dane Bićanić

Laboratorij za biofiziko, Raziskovalno sredisce in Univerza Wageningen

Povzetek predavanja

Optotermični pojavi nastanejo, ko se absorbirana energija v vzorcih, izpostavljenih periodično modulirani svetlobi ali njenim bliskom, pretvori v toploto. Tako lokalizirano segrevanje povzroči različne učinke (spremembe gostote, lomnega količnika, ipd.), ki jih lahko zaznamo s specifičnimi optotermičnimi metodami. Optotermične metode omogočajo določitev optičnih in termičnih lastnosti preiskovanih vzorcev, kar ponuja nekatere edinstvene prednosti v primerjavi s tradicionalnimi spektroskopskimi metodami. Metode optotermične detekcije lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji z uveljavljenimi metodami kemijske analize. Kljub močnemu nedavnemu razvoju in dokazani raznolikosti so širši znanstveni skupnosti opotermične metode doslej ostale presenetljivo slabo poznane. V predavanju bodo zato opisane različne optotermične metode, s poudarkom na principih njihovega delovanja in podrobnejši predstavitvi potrebne instrumentacije. Predstavljenih bo tudi več primerov uporabe optotermičnih metod na področju raziskav v okolju in v živilski tehnologiji.