Dolgoročne in daljnosežne posledice vdora hormonskih motilcev

prof. dr. Boštjan M. Zupančič

Sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice

Povzetek predavanja

Avtor je s svojimi tremi knjigami na to temo že dobobra trasiral teren tega vprašanja, vztraja pa pri enokrinološki tezi, da so posledice vdora kemije v razvoj človeške in drugih vrst sprevrgle delovanje vseh družbenih institucij, vladavine prava, politike in tako dalje. Temeljna trditev pa je psihoanalitična. Nepopolna maskulinizacija možgan embria in foetusa prepreči kasnejšo moško istovetenje dečka z očetom (»klasični Ojdip«), s tem pa nepovratno in sistemsko na sociološki ravni blokira proces normativne integracije. Glej podrobneje: http://www.erudit.org/revue/ac/1974/v7/n1/017031ar.pdf, kar je avtorjeva harvardska magistrska naloga. »Prva od suhih krav« je to tezo postavila, »Druga od suhih krav« (»Tembatsu«) jo je razdelala prav glede posledic, »Tretja od suhih krav«, ki je pravkar izšla in bo na predavanju na razpolago, pa dodatno utemeljuje empirično-znanstvene in sociološko-antropološke dolgoročne in daljnosežne posledice. Prima causa anomije ter socialno-psihološkega itd. razsula pa so hormonski motilci.