Izzivi znanja

prof. dr. Stane Pejovnik

Rektor Univerze v Ljubljani

Povzetek predavanja

Živimo v času, ko vsi prisegajo na “družbo znanja”, večina dejanj, ki jih sprejemajo tako državni uradniki kot vodilni v podjetjih pa ni usklajenih s temi prisegami. Državni uradniki izobraževanje pogosto obravnavajo kot strošek, pa tudi vodilni v podjetjih niso imuni akcijam, da v imenu zniževanja stroškov proizvodnje ukinjajo razvojne aktivnosti.

Kaj se dejansko dogaja na svetovnem-globalnem nivoju in kako to vpliva na Slovenijo? Kakšno je stanje na področju raziskovanja in visokošolskega izobraževanja v Sloveniji? Ali so možni alternativni predlogi in dejanska sprememba organiziranosti teh segmentov? Ali smo sploh pripravljeni razpravljati in sprejeti spremembe organizacije? Na ta vprašanja bo poskušal predavatelj odgovoriti v svojem prispevku. Poleg razlage procesov bo podal tudi nekaj predlogov za spremembe.