Od ciljno usmerjene analize do metabolomike in njene aplikacije v bioloskih znanostih

doc. dr. Urška Vrhovšek

Fondazione Edmund Mach, Research and Innovation Centre, Food Quality and Nutrition Department, S.Michele all’Adige, Italia

Povzetek predavanja

Metabolomika je uporabna na različnih področjih bioloških znanosti, vse od medicine do kmetijstva. Rastline proizvajajo različne spojine, ki jih uporabljamo v prehrani, v medicinske namene, v proizvodnjii različnih arom in za ostale industrijske namene. Večino človeku koristnih lastnosti rastlin, bodisi, da gre za rastline, ki jih uporabljamo v prehrani, bodisi v medicinske namene ali pa za neobdelane industrijske materiale, lahko pripišemo rastlinskim metabolitom. Kvaliteta rastlin je v direktni funkciji sestave njenih metabolitov. S pomočjo metabolomike bomo v prihajajočih letih odkrivali bogastvo raznolikosti metabolitov v rastlinah. Predavanje bo predstavilo platformo za metabolomiko, ki bazira na masni spektrometriji in je bila razvita na raziskovalni ustanovi Edmund Mach Foundation. Predstavljena bo uporaba metabolomike in njene različne aplikacije v bioloških znanostih.