Znanstveni večeri 2013/2014

22. maj 2014

Dr. Saša Bajt

Slikanje z rentgensko svetlobo: optika na merilu atomov
Povzetek in posnetek predavanja


16. april 2014

Prof. dr. Nada Lavrač

Napredne tehnike rudarjenja podatkov z aplikacijami v biomedicini
Povzetek in posnetek predavanja


20. marca 2014

Prof. dr. Jukka Jokilehto

Konservatorstvo kulturne dediščine v 21. stoletju: načela in izzivi
Povzetek in posnetek predavanja


20. december 2013

Prof. dr. Diego De Leo

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) – studija START: Ozadje, utemeljitev in razvoj v luči slovenskega sodelovanja.
Povzetek in posnetek predavanja


21. november 2013

Prof. dr. Francisco Ernesto Baralle

Nepričakovana vloga skromnega jedrnega proteina v procesih nevrodegeneracije.
Povzetek in posnetek predavanja


16. oktober 2013

Prof. dr. Dirk Hoerder

Ženske, moški, človeški kapital: lokalne in globalne migracije skozi čas.
Povzetek in posnetek predavanja