Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) - studija START: Ozadje, utemeljitev in razvoj v luči slovenskega sodelovanja

prof. dr. Diego De Leo

vodja Institita za raziskovanje in preprečevanje samomora na Univerzi Griffith, Brisbane, Avstralija in Slovenskega centra za raziskovanje samomora, UP IAM

Povzetek

Poskus samomora je eden izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja za samomor. Statistika govori o tem, da vsak storjeni samomor povezujemo z desetimi do dvajsetimi resnimi poizkusi samomora. Značilnosti ljudi, ki poskušajo narediti samomor, so različne, vendar pa je visoka stopnja stiske ključna pri vsakem poskusu samomora. Ocenjujemo, da je v Sloveniji vsako leto vsaj 10.000 poskusov samomora. Cilji projekta START, ki poteka v okviru WHO, vključujejo beleženje epidemioloških podatkov in značilnosti, ki spremljajo poskuse samomora. Raziskujemo razlike v okoliščinah in stopnje resnosti poskusov samomora. Določiti želimo tudi učinkovitost kratke intervencije v primerjavi z obstoječim protokolom zdravljenja, ki sledi poskusu samomora. Predstavljeni bodo rezultati štirih sestavnih delov študije, obenem pa bomo obravnavali tudi izkušnje 26 držav z implementacijo omenjenih postopkov. Posebno pozornost bomo namenili izzivom, ki jih izvedbi projekta prinaša slovenski prostor.