Ženske, moški, človeški kapital: lokalne in globalne migracije skozi čas

Prof. dr. Dirk Hoerder

Povzetek predavanja

V predavanju bomo govorili o odločitvah moških in žensk, da svoje sposobnosti (človeški kapital) uresničijo bodisi v kraju, ki ni njihov kraj rojstva, bodisi v družbi, ki jim ponuja več možnosti pri določanju poteka njihovega življenja v lokalnem prostoru, ali v okviru večjih gospodarskih, družbenih in političnih omejitev ter priložnosti. Kot primer bom uporabil aleksandrinke, vendar bom njihovo življenje postavil v širši kontekst in ga umestil med druge lokalne migracije po svetu. Ta pristop imenujemo pristop od ‚spodaj navzgor‘, čeprav je tako za moške kot ženske odločitev, kako bo potekalo njihovo življenje, zelo pomembna.