Napredne tehnike rudarjenja podatkov z aplikacijami v biomedicini

prof. dr. Nada Lavrač

Institut “Jožef Stefan” in Univerza v Novi Gorici

Povzetek predavanja

Predavanje sodi na področje računalništva in predstavi možnosti računalniških programov za inteligentno analizo podatkov. To temeljno področje raziskav Odseka za tehnologije znanja na Institutu »Jožef Stefan« smo pred kratkim dopolnili tudi s področjem računalniške kreativnosti – multidisciplinarnim področjem znanosti na presečišču umetne inteligence, kognitivne psihologije in filozofije, katerega cilj je razvoj programov, sposobnih kreativnega delovanja kakršnega poznamo ljudje. Predavanje se osredotoči na kreativno odkrivanje zakonitosti v podatkih s pomočjo programov za rudarjenje podatkov, s katerimi lahko iz tabelaričnih podatkov in korpusov besedil izluščimo napovedne modele, zanimive vzorce, podskupine podatkov kot tudi izjeme in osamelce v podatkih. Predavanje predstavi tudi metode za iskanje zanimivih podskupin v relacijskih podatkovnih bazah ter nove metode za semantično rudarjenje podatkov, ki z uporabo predznanja v obliki domenskih ontologij omogočajo odkrivanje vzorcev v kompleksnih biomedicinskih aplikacijah.