Slikanje z rentgensko svetlobo: optika na merilu atomov

dr. Saša Bajt

Photon Science DESY – Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg

Povzetek

Odkritje rentgenskih žarkov pred več kot 100 leti je vodilo v njihovo takojšnjo uporabo v medicini. Nadaljnji poskusi so pokazali, da se rentgenski žarki uklanjajo na kristalih. Tako se je rodila rentgenska kristalografija in možnost preučevanja strukture materialov na atomskem in molekularnem merilu. Razvoj vse močnejših izvorov rentgenske svetlobe omogoča izvajanje raziskav vse bolj zapletenih sistemov. Z zelo intenzivnimi laserji rentgenske svetlobe (Laserji na proste elektrone – X-ray Free Electron Lasers) lahko danes preučujemo tudi dinamiko kemijskih reakcij in drugih procesov. Visoko ločljive slike bioloških vzorcev lahko pridobimo še pred nastopom degradacije njihove strukture zaradi sevanja. Pri omenjenih raziskavah igra optika zelo pomembno vlogo. V predavanju bo podan pregled večplastne rentgenske optike in njene uporabe v rentgenskem slikanju.