Meritve črnega ogljika: pomen in viri na globalni, regionalni in lokalni ravni

dr. Griša Močnik

direktor podjetja Aerosol d.o.o.

Povzetek predavanja

Črni ogljik v ozračju (BC – black carbon) je drugi najpomembnejši pozročitelj segrevanja planeta, saj zaostaja le za ogljikovim dioksidom (CO2). Obenem je tudi dober pokazatelj nezaželenih vplivov onesnaženosti zraka na zdravje. Kratkoročni ukrepi za znižanje koncentracij črnega ogljika v ozračju, ki bi jih sprejeli na nacionalni in mednarodni ravni, bi upočasnili segrevanje planeta in globalno preprečili več milijonov smrti letno.
Predstavil bom meritve črnega ogljika na tleh in v ozračju, pomembne za lokalne, regionalne in globalne tipe posledic črnega ogljika. Pokazali smo, da agresivni ukrepi bistveno izboljšajo kvaliteto zraka v majhnih in večjih mestih. Pokazali smo tudi, da se koncentracije črnega ogljika in njegovi viri znotraj šol in bolnišnic, ki nimajo aktivnih prezračevalnih naprav, ne razlikujejo od tistih zunaj teh inštitucij. Ugotovili
smo da je zgorevanje lesa velik onesnaževalec zraka, ki je na regionalni ravni celo pomembnejši od prometa. To velja za mala in srednje velika mesta v okolici Alp. Letalske meritve so pokazale, kako mali razpršeni viri vplivajo na področno podnebje in zakaj podnebni obstoječi modeli za četrtino podcenjujejo neposredne učinke črnega ogljika.