Odkrivanje mističnosti terroir-ja

prof. Alain Deloire

Montpellier SupAgro, Francija

Povzetek predavanja

Koncept terroir je kompleksen pojem, saj vključuje poleg podnebja in prsti tudi aktivnosti posameznikov, socialnih združb in navsezadnje tudi načine obdelovanja kmetijskih površin. Ideja označevanja geografskega porekla je pomembna za izdelke z razpoznavnimi geografsko specifičnimi lastnostmi. Vrednotenje vpliva terroir-ja, ne le z okusom, temveč tudi z drugimi parametri (kot je npr. socio-ekonomski razvoj regije) je pomembno pri zagovarjanju in utemeljevanju pristnosti na področju intelektulane lastnine, mednarodnih trgovskih pravil in konkurenčnosti. Določitev vpliva terroir-ja pri živilih kmetijskega izvora ni težavno le za strokovnjake, ampak tudi za potrošnike, ki so jim všečnost in tipičnost proizvoda ali njuno pomanjkanje edini kriterij ocenjevanja geografskega porekla. Zavedati se namreč moramo, da sta zaznani okus in vonj parametra, ki skupaj z okoljem in posameznikovim doživetjem vplivata na zaznavanje proizvoda in celotno doživetje produkta. Kot kaže, je porast pomena koncepta terroir skozi zgodovino močan signal njegove socio-ekonomske pomembnosti. Kakšna je povezava med proizvodom in njegovim terroir-jem? Ali je to razmerje nemogoče opredeliti?