Kavitacijski mehurčki – dobri, slabi in lepi

prof. dr. Matevž Dular

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani