Satelit Fermi: vpogled v ekstremno vesolje

prof. dr. Julie McEnery

NASA’s Goddard Space Flight Center