Akademija umetnosti

Študij

Javna veljava

Na Akademiji umetnosti izvajamo javno veljavna študijska programa Digitalne umetnosti in prakse I. stopnje in Medijske umetnosti in prakse II. stopnje. Oba študijska programa sta akreditirana pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Študijski programi

Digitalne umetnosti in prakse

Študijsko področje: umetnost
Ime listine: diploma
Strokovni naslov: diplomantka/diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS)

Opis programa
Predmetnik

Medijske umetnosti in prakse

Študijsko področje: umetnost
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magistrica/magister medijskih umetnosti in praks

Opis programa
Predmetnik

Informacije za študente


Spletna stran Akademije umetnosti

au.ung.si


Kontakti

Tajništvo šole
Predavatelji na AU
Podporne službe


Univerzitetna knjižnica

Publikacije, revije, elektronski viri, bibliografij, raziskovalne, dipomske, magistrske in doktorske naloge …
Beri naprejPravila

Pravila na Akademiji umetnosti
Pravila študija na UNG


Komisija za študijske zadeve

Poslovnik komisije za študijske zadeve


Življenje v Novi Gorici

Nastanitev, prehrana, delo, zdravstveno varstvo, rekreacija in preživljanje prostega časa med študijem.
Beri naprej