Akademija umetnosti

Študij

Na Akademiji umetnosti izvajamo javno veljavna študijska programa Digitalne umetnosti in prakse I. stopnje in Medijske umetnosti in prakse II. stopnje. Oba študijska programa sta akreditirana pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Študijski programi

Digitalne umetnosti in prakse

Študijsko področje: umetnost
Ime listine: diploma
Strokovni naslov: diplomantka/diplomant digitalnih umetnosti in praks (VS)

Opis programa
Predmetnik

Medijske umetnosti in prakse

Študijsko področje: umetnost
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naslov: magistrica/magister medijskih umetnosti in praks

Opis programa
PredmetnikSpletna stran Akademije umetnosti

au.ung.si

Urniki predavanj

Urniki predavanj 2019/20

Izpitni roki

Izpitni roki 2019/20

Akademski koledar

Akademski koledar 2019/20


Pravila

Pravila na Akademiji umetnosti
Pravila študija na UNG

Komisija za študijske zadeve

Poslovnik komisije za študijske zadeve

Volitve Senata Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici

Attachment ID=46634 for cms:attachment not found
Attachment ID=46635 for cms:attachment not found
Attachment ID=46636 for cms:attachment not found

Senat AU

Seje senata AU

Razpored sej senata UNG

Sreda, 15. 1. 2020
Sreda, 11. 3. 2020
Sreda, 13. 5. 2020
Sreda, 8. 7. 2020
Sreda, 16. 9. 2020
Sreda, 11. 11. 2020