Akademija umetnosti

7 - Sodobne umetniške prakse III/NM

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 1DU029

Letnik: 3

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Predavanja: 50 ur