Akademija umetnosti

9 - Animacija III - D

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 1DU033

Letnik: 3

ECTS: 16