Akademija umetnosti

10 - Videofilm III - D

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 1DU034

Letnik: 3

ECTS: 16