Akademija umetnosti

12 - Novi mediji III - D

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 1DU036

Letnik: 3

ECTS: 16