Akademija umetnosti

Diplomsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Digitalne umetnosti in prakse - 1. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 1DUdd

Letnik: 3

ECTS: 16