Akademija umetnosti

NM Animacija 2

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 2MU001

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 8

Obseg:

  • Predavanja: 40 ur
  • Seminar: 40 ur
  • Samostojno delo: 160 ur