Akademija umetnosti

Magistrsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Medijske umetnosti in prakse - 2. stopnja

Univerzitetna koda predmeta: 4MU012

Letnik: 2

Semester: 4

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

Asistent:

ECTS: 22