Akademija umetnosti

Izpitni roki - Exams 2019/2020

Izpitni roki – Exams

Digitalne umetnosti in prakse I Digital Arts and Practices

Izpitna obdobja
Zimsko od 3. 2. 2020 do 14. 2. 2020
Pomladansko od 8. 6. 2020 do 10. 7. 2020
Jesensko od 24. 8. 2020 do 16. 9. 2020

Examination periods
Winter examination period February 3, 2020 – February 14, 2020
Summer examination period June 8, 2020 – July 10, 2020
Autumn examination period August 24, 2020 – September 16, 2020

Medijske umetnosti in prakse I Media Arts and Practices

Izpitna obdobja
Zimsko od 3. 2. 2020 do 14. 2. 2020
Pomladansko od 8. 6. 2020 do 10. 7. 2020
Jesensko od 24. 8. 2020 do 16. 9. 2020

Examination periods
Winter examination period February 3, 2020 – February 14, 2020
Summer examination period June 8, 2020 – July 10, 2020
Autumn examination period August 24, 2020 – September 16, 2020