Akademija umetnosti

Urniki predavanj // Schedules of courses 2019/2020

Digitalne umetnosti in prakse l Digital Arts and Practices

  • Pomembni datumi / Important dates: 19.12.2019 Semestrska razstava / Semester Show, 29.5.2020 Letna razstava / Annual Show

Medijske umetnosti in prakse l Media Arts and Practices

  • Pomembni datumi / Important dates: 19.12.2019 Semestrska razstava / Semester Show, 29.5.2020 Letna razstava / Annual Show