Akademija umetnosti

Urniki predavanj // Schedules of courses 2020/2021

Digitalne umetnosti in prakse l Digital Arts and Practices

Pomembni datumi / Important dates: 22.12.2020 Semestrska razstava / Semester Show

Medijske umetnosti in prakse l Media Arts and Practices

V pripravi. // Work in progress.