Fakulteta za humanistiko

Projekt "Izdaja knjižnega prvenca"

Projekt se izvaja v okviru programske sheme "Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017-2020".

V okviru projekta Izdaja knjižnega prvenca bodo študenti pod strokovnim vodstvom dveh pedagoških mentorjev (doc. dr. Željka Oseta in izr. prof. Aleša Vaupotiča) in strokovne mentorice Ane Štendler Vuga, zaposlene v podjetju A-media, marketing in oblikovanje d.o.o., spoznali proces priprave knjige v klasičnem in v elektronskem formatu. Projektne aktivnosti se bodo izvajale od 15. marca do 31. julija 2018, predstavitev v projektu izdelanih stvaritev pa bo potekala v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici 2018, torej v začetku oktobra 2018. Projekt Fakultete za humanistiko finančno podpira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; sredstva, ki omogočajo plačilo nagrad v projekt vključenim študentom, je Fakulteta za humanistiko pridobila na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017–2020.

Vodja projekta: doc. dr. Željko Oset

Partner: A-Media marketing in oblikovanje d.o.o.

Pedagoška mentorja: izr. prof. dr. Aleš Vaupotič in doc. dr. Željko Oset (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici).

Delovna mentorica: Ana Štendler Vuga (A-Media marketing in oblikovanje d.o.o.).

Vključeni študenti: Nik Obid, Manca Mušič (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), Jani Pavletič (Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici), Katarina Blažič, Larisa Nagode (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici), Kristina Ferk, Ana Cvek in Marcela Petrevčič (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Izdaja knjige Goriški izobraženci skozi zgodovino