Fakulteta za humanistiko

Projekt "Izdaja knjižnega prvenca"

V okviru projekta Izdaja knjižnega prvenca bodo študenti pod strokovnim vodstvom dveh pedagoških mentorjev (doc. dr. Željka Oseta in izr. prof. Aleša Vaupotiča) in strokovne mentorice Ane Štendler Vuga, zaposlene v podjetju A-media, marketing in oblikovanje d.o.o., spoznali proces priprave knjige v klasičnem in v elektronskem formatu. Projektne aktivnosti se bodo izvajale od 15. marca do 31. julija 2018, predstavitev v projektu izdelanih stvaritev pa bo potekala v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici 2018, torej v začetku oktobra 2018. Projekt Fakultete za humanistiko finančno podpira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije; sredstva, ki omogočajo plačilo nagrad v projekt vključenim študentom, je Fakulteta za humanistiko pridobila na javnem razpisu Po kreativni poti do znanja 2017–2020.