Fakulteta za humanistiko

Izdaja knjige Goriški izobraženci skozi zgodovino

Z veseljem vas obveščamo, da smo v sklopu študentskega projekta Izdaja knjižnega prvenca pri Založbi Univerze v Novi Gorici izdali knjigo Goriški izobraženci skozi zgodovino. Knjiga v klasičnem formatu je zainteresiranim bralcem na voljo v knjižnici Univerze v Novi Gorici (Rožna Dolina, Vipavska cesta 13), kjer lahko prevzamete svoj brezplačen izvod; naklada je omejena.

Pripravo rokopisa za tisk je finančno podprl Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, tisk knjige pa omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na koncu gre zahvala študentom, pedagoškima mentorjema Fakultete za humanistiko doc. dr Željku Osetu in izr. prof. Alešu Vaupotiču ter delovni mentorici Ani Štendler Vuga ter celotnemu kolektivu podjetja A-media d.o.o..

Goriški izobraženci skozi zgodovino