Fakulteta za humanistiko

4th Conference for Young Slavists v Budimpešti

V Budimpešti je na Eötvös Loránd University (Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology) 25. aprila 2014 potekala Četrta konferenca za mlade slaviste (4th Conference for Young Slavists). Udeležili so se je tudi študenti Fakultete za podiplomski študij in Fakultete za humanistiko: Urša Prša s prispevkom Motiv Odiseja v izbranih delih slovenskih pesnikov dvajsetega stoletja, Megi Rožič s prispevkom Arhetipske, transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela in Franc Vaupotič s prispevkom LC-načelo pri dvoumnih povedih v slovenščini.