Fakulteta za humanistiko

Aleš Vaupotič se z digitalno grafiko predstavlja na Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti

Letošnji Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – 2016, sledi fenomenu digitalnega, ki vpliva zmeraj bolj na našo bivanjsko kulturo, s tem pa neposredno spreminja: tudi vizualno kulturo. Festival bo razprostrl pahljačo različnih likovnih praks in jih povezal v enovito predstavitev vpliva digitalne dobe, na klasično modernistično sliko, kip, fotografijo, instalacijo, video, modno oblikovanje in prostorske intervencije. Za realizacijo tega projekta sem združil sinergijo več kulturnih institucij, društev in posameznikov, ki se bodo, vsak na svoj način, približali dani temi. V projektu bo sodelovalo več kot 12 aktivnih likovnih kritikov tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Na festivalu se bo predstavilo več kot 180 ustvarjalcev iz 16 držav.

Magister likovnih umetnosti Klavdij Tutta, umetniški vodja festivala

Katalog