Fakulteta za humanistiko

Nova objava sodelavca Fakultete za humanistiko v zborniku s področja adaptacijskih študij

Nova objava sodelavca Fakultete za humanistiko v zborniku s področja adaptacijskih študij “(Re)Writing Without Borders: Contemporary Intermedial Perspectives on Literature and the Visual Arts” /(Ponovno)pisanje brez meja: Sodobni intermedijski pogledi na literaturo in likovne vizualne umetnosti/. Aleš Vaupotič je soavtor članka “Transmedia Adaptation—A Dialogue of Genres and Communication Media” /Čezmedijska priredba – Dialog žanrov in komunikacijskih medijev.
https://doi.org/10.18848/978-1-61229-993-8/CGP