Fakulteta za humanistiko

Južnoslovanske pisateljice v Pragi in češki kulturi (Zofka Kveder in Julka Chlapec Djordjević), 4. junij 2021 ob 16.00

Na predavanju izr. profesorice Alenke Jensterle Doležal (Karlova univerza v Pragi) se bomo osredotočili na dve južnoslovanski pisateljici, ki sta živeli in pisali v začetku 20. obdobja v Pragi: slovensko-hrvaško pisateljico Zofko Kveder (1878–1926, v Pragi je živela od 1900 do 1906) in srbsko avtorico, feministko in nekdanjo »monarhično« avtorica Julka Chlapec Djrordjević (1882-1969, v Pragi je živela od 1922 do 1945). Zapuščino Zofke Kveder je kot pisateljica in feministka podedovala tudi Julka Chlapec Djordjević.

Predavanje bo predstavilo dve pisateljici, katerih literarna in feministična kariera se je tako ali drugače spremenila zaradi njunih srečanj z mestom Praga in češko kulturo. Pripadali sta srednjeevropskim literarnim društvom svojega časa – prva v monarhičnem obdobju pred prvo svetovno vojno in druga v obdobju Češkoslovaške prve republike. Bili sta tudi posrednici med različnimi kulturami in ustvarjali kulturne izmenjave predvsem med češko kulturo in njuno nacionalno kulturo. Bili sta dvojezični in večjezični, njun vpliv pa je bil tudi nadnacionalni. V Pragi sta našli svoje mesto tudi zaradi povezanosti s češkimi pisateljicami in feminističnim gibanjem.

Najprej bomo kontekstualizirali obdobje Fin-de-siècle in začetek 20. stoletja v Pragi. Nato bomo razpravljali o biografijah obeh žensk in njunih povezavah s češkimi pisateljicami in feministkami glede njunega sprejemanja v češki kulturi. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje vpliva češkega živega kulturnega življenja na njuno literarno delo in ideje: kako sta v svojem pisanju zajeli češko kulturo? V zaključku bomo obravnavali zapleteno vprašanje njihove nacionalne in jezikovne identitete.

Prosimo, prijavite se tukaj