Fakulteta za humanistiko

Sodelovanje študentk Fakultete za humanistiko na 28. Primorskih slovenističnih dnevih

Na letošnjih 28. Primorskih slovenističnih dnevih bodo pod mentorstvom pridružene profesorice dr. Barbare Pregelj sodelovale tudi študentke Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, in sicer s prispevkom, v katerem predstavljajo teoretski in praktično-izvedbeni okvir ter nekatere rezultate projekta veSeLOL branje, predvsem nekaj novejših didaktizacij slovenskih klasičnih besedil, ki so nastale ob uporabi bralnomotivacijskih strategij M. Sarto. Avtorice didaktizacij so uvodoma pregledale, kako navedena besedila obravnava šolska praksa in učbeniki, dodale svoj predlog z uporabo bralnomotivacijske strategije, to pa še nadgradile z dodatnimi aktivnostmi. Pod mentorstvom Barbare Pregelj so jih pripravile študentke Ana Cukjati, Lara Brankovič, Vanesa Vodovnik in Maja Orel ter Osimska štipendistka Barbara Zlobec.