Fakulteta za humanistiko

Monografija o slovenski skladnji Formal Studies in Slovenian Syntax: In honor of Janez Orešnik

Pri Založbi John Benjamins je v zbirki Linguistik Aktuell/Linguistics Today izšla knjiga Formal Studies in Slovenian Syntax: In honor of Janez Orešnik (ur. Franc Marušič in Rok Žaucer). Knjiga prinaša 12 samostojnih člankov slovenskih in tujih avtorjev, osredinjenih na slovensko skladnjo v formaliziranem pristopu, ter uvodno poglavje s čisto kratkim pregledom zgodovine tvorbenega jezikoslovja v Sloveniji in z daljšim pregledom dosedanjega vključevanja slovenščine v tvorbeno jezikoslovje. Knjiga je posvečena akad. prof. dr. Janezu Orešniku, starosti formaliziranega jezikoslovja pri nas, ki je že leta 1967 izrecno vabil k vključevanju slovenščine v tvorbeno jezikoslovje (gl. Orešnik 1967: 86), v zadnjem času pa ga pri slovenščini še posebej privlači prav krovna tema te monografije, tj. skladnja (prim. Orešnik 2015).

Teme, ki se v monografiji obravnavajo, segajo od naslonk, recipročnih zaimkov, sklonsko-osebnih omejitev pri možnih kombinacijah zaimkov ter soodvisnosti določnega člena in wackernagelskih naslonk preko netožilniških glagolov, prihodnjega pomožnika ter sinhronije in diahronije modalnosti pa do oziralnih stavkov, večkratnega k-premika in levega obrobja stavka. Z osnovne strani monografije na strani založbe (https://benjamins.com/#catalog/books/la.236/main) se preko zavihkov lahko preklikate do povzetkov posameznih poglavij, do googlovega predogleda itd.

Toplo vabljeni k branju,
Franc Marušič in Rok Žaucer (Univerza v Novi Gorici), urednika monografije