Fakulteta za humanistiko

Humanistika in digitalna humanistika

Kako se spreminja “branje” literature, ko postaja multimedijska in spletna? Kako ustrezno vključevati digitalne medije v humanistiko?

Predavanje dr. Aleša Vaupotiča iz cikla muzejski torkov večer na Gradu Kromberk, 22. maja 2018 ob 20. uri.

Kako shraniti izsledke raziskav na področjih zgodovinopisja, da jih bo mogoče učinkovito analizirati in povezovati z drugimi zbirkami podatkov z računalniki, ki so povezani v omrežja? Kaj pomeni, da lahko računalnik samostojno razdeli Shakespearova dramska besedila med skupine, ki so podobne razdelitvi teh tekstov med komedije, tragedije, historije, “pozne igre” itn.? Kako se spreminja “branje” literature, ko postaja multimedijska in spletna? Kako ustrezno vključevati digitalne medije v humanistiko? Predavanje izhaja iz trditve, da so novi mediji preželi današnji svet in kulturo, odgovor na ta izziv pa bo podan tudi v obliki novega interdisciplinarnega magistrskega študija Digitalna humanistika na Univerzi v Novi Gorici.

Več informacij:
Interdisciplinarni magistrski študijski program Digitalna humanistika
Raziskovanje literarne zgodovine kot digitalna humanistika na Univerzi v Novi Gorici
Reception of Foreign Women Writers in the Slovenian Literary System of the Long 19th Century (prosto dostopna elektronska monografija)

Aleš Vaupotič je doktor literarnih ved in magister videa in novih medijev. Zaposlen je kot dekan Fakultete za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici, kjer največ pozornosti posveča prav digitalni humanistiki.