Fakulteta za humanistiko

Imajo večjezični in glasbeniki boljša ušesa?

Sodelavci Centra za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici, dr. Artur Stepanov, dr. Penka Stateva in dr. Matic Pavlič, ter dr. Anne Reboul z Inštituta za kognitivne študije v francoskem Lyonu so opravili raziskavo o vplivu glasbe in znanja jezikov na sporazumevalno zmožnost otrok.

V sodelovanju z osnovnimi in glasbenimi šolami v okolici Nove Gorice na obeh straneh meje so opravili raziskavo, s katero so potrdili tezo, da otroci, ki govorijo več jezikov ali imajo glasbeno izobrazbo, lažje razlikujejo med stavki neznanega jezika, ki vsebujejo iste besede v istem vrstnem redu, a so skladenjsko in pomensko različni.

Več v junijski številki revije Gea.