Fakulteta za humanistiko

Informativni dan Fakultete za humanistiko

Nova Gorica/Ljubljana, 15. in 16. februar 2019

Nova Gorica

Sedež univerze, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina

Ljubljana

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2

Lepo vabljeni!

Informacije o vpisu:
www.ung.si/sl/studij/vpis/
Študentska pisarna
T: +386 5 3315 234
E: studentska.pisarna@ung.si