Fakulteta za humanistiko

Dr. Kozma Ahačič soavtor razstave Poljub z jezikom

19. november 2015 – 30. januar 2016, Razstavna dvorana NUK

Slovaropisje je lahko tudi strast. To želijo pokazati z razstavo Poljub z jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes. Na omenjeni razstavi so v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani prvič zbrani slovarji in slovnice od začetkov ukvarjanja s slovenskim jezikom do danes. Z njo želijo presenetiti tako tiste, ki zase menijo, da vedo o slovnicah in slovarjih praktično vse, kot tudi tiste, ki jih to področje ne zanima prav veliko.
Poleg novejših del so razstavljene tudi dragocenejše knjižne in rokopisne izdaje, ki jih imamo redkokdaj priložnost videti ali pa jih sploh ne poznamo. Prvi del razstave prinaša zgodovinski pregled slovenskega slovničarstva in slovaropisja od začetkov v srednjem veku do najnovejših tovrstnih del. Drugi del pa nadrobneje predstavlja trenutno stanje na področju slovničnih in slovarskih priročnikov – tako knjižnih kot elektronskih in spletnih. Obiskovalci si lahko posamezne vire ogledajo tudi v elektronski obliki.

Avtorja razstave: izr. prof. dr. Kozma Ahačič (ZRC SAZU, UNG) in izr. prof. dr. Mojca Smolej (FF UL).