Fakulteta za humanistiko

Literatura in gibljive slike, 11. mednarodni komparativistični kolokvij

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici je soorganizator srečanja

Literatura in gibljive slike/Literature and Moving Images, 11. mednarodni komparativistični kolokvij/11th International Comparative Literature Colloquium,

ki bo potekal od 11. do 13. septembra v okviru letošnjega 28. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica 2013.

http://sdpk.si/

Knjižica s programom in povzetki referatovjeo dosegljiva na naslednjem naslovu
http://sdpk.si/datoteke/2013_literatura_in_gibljive_slike.pdf

Aleš Vaupotič z Univerze v Novi Gorici je soorganizator kolokvija ter kustos spremljevalne spletne razstave z naslovom

Met kock: Slovenska poezija v novih medijih/Un Coup de dés: Slovenian Poetry in New Media.

Dosegljiva je na spletni povezavi
http://black.fri.uni-lj.si/metkock/