Fakulteta za humanistiko

Mednarodna objava doc. dr. Leonore Flis, sodelavke Fakultete za humanistiko

Pred kratkim je pri mednarodni založbi John Benjamins Press izšla knjiga New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression: Crossing borders, crossing genres, v kateri je prispevek doc. dr. Leonore Flis z naslovom Nonfiction Comics as a Medium of Remembrance and Mourning and as a Cosmopolitan Genre of Social and Political Engagement.

https://benjamins.com/#catalog/persons/10096297
https://benjamins.com/#catalog/books/chlel.xxvii/main