Fakulteta za humanistiko

Mednarodna objava doc. dr. Karmen Kenda Jež, sodelavke Fakultete za humanistiko

Pred kratkim je v petem zvezku Language Variation — European Perspectives: Selected papers from the Seventh International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 7), Trondheim, June 2013 v soavtorstvu izšel članek doc. dr. Karmen Kenda Jež, sodelavke Fakultete za humanistiko.

Več o prispevku:

https://benjamins.com/#catalog/books/silv.17.03bit/details
https://benjamins.com/#catalog/books/silv.17/main