Fakulteta za humanistiko

Mednarodna objava sodelavk Fakultete za humanistiko

Sodelavki Fakultete za humanistiko izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž in asist. Tanja Badalič sta objavili članek z naslovom »French female authors in 19th-century Slovenian territory«, ki opisuje recepcijo francoskih avtoric v slovenskem večkulturnem prostoru devetnajstega stoletja. Prispevek je izšel v znanstveni monografiji Les rôles transfrontaliers joués par les femmes dans la construction de l’Europe, pri ugledni založbi L’Harmattan v uredništvu Guyonne Leduc (Univerza v Lillu).