Fakulteta za humanistiko

Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov "Slovanski jeziki na stičišču kultur"

Vabilo k prijavi izvirnih znanstvenih prispevkov

Vabimo vas, da se udeležite Mednarodnega znanstvenega srečanja mladih humanistov Slovanski jeziki na stičišču kultur, ki bo v organizaciji Študentske sekcije Zveze društev Slavistično društvo Slovenije, Univerze v Novi Gorici in Slavističnega društva Nova Gorica potekalo 14. oktobra 2015 na Univerzi v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica.

Mednarodno srečanje je namenjeno mladim slovenistom, slavistom in vsem drugim mladim humanistom, ki se v svojih raziskavah dotikajo področij jezika, literature, didaktike, kulture in zgodovine slovanskih narodov.

K predstavitvi prispevkov so vabljeni študenti magistrskih, doktorskih študijskih programov na slovenskih in tujih univerzah ter vsi, ki so študij že končali in se z razpisanimi temami strokovno ali znanstveno ukvarjajo.

Prijave s prijavnim obrazcem in povzetkom v dolžini do 250 besed sprejemamo na el. naslovu studentska.sekcija.zdsds@gmail.com do 1. 7. 2015. Prijavljeni bodo o izboru obveščeni do 20. 7. 2015 po el. pošti.

Uradni jeziki konference so vsi slovanski jeziki in angleščina. Udeleženci imajo na voljo za predstavitev 15 minut, ki ji sledi 5 minut diskusije, v kateri bodo dobili predloge za morebitne izboljšave svojega prispevka.

Članke za objavo v zborniku je treba oddati do 1. 12. 2015. Sledita anonimna recenzentska ocena in vnašanje popravkov. Pogoj za objavo v zborniku, ki bo izšel predvidoma v začetku leta 2016, bo pozitivna recenzentska ocena.

Vodilo znanstvenega srečanja bodo medkulturni stiki, položaj jezika in literature na stičišču, saj se bo znanstveno srečanje odvijalo na univerzi v Novi Gorici, v mestu, kjer se na ravni vsakdana izrazito odražata jezikovno in kulturno prepletanje.

Tematska področja mednarodnega znanstvenega srečanja:

  • jezikovni, literarni in kulturni stiki,
  • slovanski jeziki in literatura,
  • kulturna zgodovina,
  • didaktika slovanskih jezikov.

Kotizacije za sodelovanje na znanstvenem srečanju ni. Stroške prevoza in morebitne prenočitve krijejo udeleženci sami.

Vse informacije o dogodku lahko spremljate na Facebook strani Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije https://www.facebook.com/studentska.sekcija.