Fakulteta za humanistiko

Prispevek prof. dr. Katje Mihurko Poniž na Slovenskem sociološkem srečanju 2017

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž bo na Slovenskem sociološkem srečanju 2017 na Otočcu v soboto, 30. 9. 2017, v sekciji Spol in družba predstavila prispevek Študentski intervjuji z novogoriškimi izobraženkami ob 70-letnici Nove Gorice.

V prispevku bo predstavljen prispevek študentov in študentk programov Kulturna zgodovina in Slovenistika na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici k praznovanju 70 letnice ustanovitve Nove Gorice. Ker so bili v do sedaj v ospredju raziskav Novogoričani, ki so oblikovali politično in kulturno življenje, ter dogodki, ki so nastanek mesta povezovali z kolektivom, je študente/ke zanimalo, kako so v mestu živele ženske, ki so ob družinskem življenju zavzemale tudi pomembne položaje na službenem mestu. Zanimalo jih je tudi, v kolikšni meri je bila v obdobju socializma uresničena deklarirana enakopravnost spolov in ali je na novo zgrajeno mesto ponujalo več ali manj možnosti za uresničitev poklicnih ambicij. Odgovore na ta vprašanja so iskali s pomočjo ustnih intervjujev, ki so jih opravili v okviru predmeta Spol v dobi moderne. V prispevku bo predstavljena tudi publikacija, ki je nastala na osnovi intervjujev in kaj so intervjuvanke povedale o življenju v Novi Gorici.