Fakulteta za humanistiko

Novosti v slovenski znanosti – motivacije ali omejitve za ženske

Tradicionalni posvet ob mednarodnem dnevu žensk

Vabimo vas na tradicionalni posvet ob mednarodnem dnevu žensk z naslovom Novosti v slovenski znanosti – motivacije ali omejitve za ženske, ki bo v petek, 6. marca 2015 ob 9.30, v Dvorcu Lanthieri v Vipavi. Posvet organizira Komisija za ženske v znanosti na MIZŠ, med govorniki pa bodo tudi prof. dr. Danilo Zavrtanik, izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž in dr. Željko Oset.

Uveljavljanje enakih možnosti žensk in moških v znanosti je ena od prednostnih nalog slovenskega in evropskega raziskovalnega prostora. Na posvetu bo predstavljena tudi izredno aktualna problematika spreminjanja zakonodaje in pravilnikov.

Program posveta