Fakulteta za humanistiko

Mednarodna objava Penke Stateva in Arturja Stepanova v reviji Acta Linguistica Academica

V aktualni številki mednarodne jezikoslovne revije Acta Linguistica Academica (http://akademiai.com/loi/2062) si lahko med drugim preberete tudi članek Two “many”-words in Slovenian: experimental evidence for pragmatic strengthening. Avtorja prispevka sta Penka Stateva in Artur Stepanov, oba profesorja na Fakulteti za humanistiko. V članku raziskujeta izraza veliko in precej. Govorci slovenščine namreč trdijo, da se izraza med seboj razlikujeta, vendar težko določijo, kaj točno naredi besedi drugačni. Avtorja to težko opisljivo razliko med slovenskima ustreznicama angleškemu many povežeta s sicer enotnim leksikalnim pomenom obeh izrazov ter različnimi interpretacijami, ki jih veliko in precej prejmeta v določenih pogojih, v katerih sta izraza pragmatično okrepljena.

Več o sami analizi ter eksperimentalni potrditvi predlaganega pristopa si lahko preberete v samem prispevku.