Fakulteta za humanistiko

Objava študentke Ane Cukjati v reviji Slovenščina v šoli

V zadnji številki revije Slovenščina v šoli, ki jo izdaja Zavod RS za šolstvo, je bila objavljena razprava Problematika obrazil pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz samostalnikov 2. moške sklanjatve, ki jo je pripravila Ana Cukjati, študentka Pedagoškega študijskega programa II. stopnje Slovenistika in diplomantka študijskega programa I. stopnje Slovenistika na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici.

Prispevek temelji na Anini diplomski nalogi Svojilni pridevniki iz samostalnikov 2. moške sklanjatve, ki jo je pripravila pod mentorstvom doc. dr. Roka Žaucerja, v prispevku pa se Ana osredotoča predvsem na to, kako problematiko tvorbe svojilnih pridevnikov iz samostalnikov druge moške sklanjatve (npr. sluga – slugov/slugin ali pevovodja – pevovodjev/pevovodjin) razložiti v osnovni in srednji šoli.

Ani ob prvi objavi iskreno čestitamo!