Fakulteta za humanistiko

Seminar "Obravnava del književnic pri pouku slovenščine v srednji šoli"

Že dobri dve leti se v javnosti odvija živahna diskusija o obravnavi literarnih ustvarjalk in njihovih del pri pouku slovenščine. Anketa, opravljena med profesoricami in profesorji slovenščine v srednjih šolah, je pokazala, da bi si želele in želeli obravnavati več avtoric, vendar se to večinoma ne zgodi zaradi obilice učne snovi ali pomanjkanja didaktičnih in drugih gradiv o avtoricah. Če se ne bo nič spremenilo, bo večina slovenskih dijakinj in dijakov še naprej prikrajšana za obogaten pogled na književnost, dekleta pa tudi za možnost samozavestne naslonitve na vzornice, ki je lahko pomemben dejavnik pri uresničitvi poklicnih in osebnih ambicij na vseh področjih, tudi na področju literarnega avtorstva.

Vabimo vas, da se prepričate o tem, da je mogoče v pouk slovenščine vključiti tudi avtorice, ne da bi pri tem dijaki in dijakinje bili prikrajšani za znanja, ki ste jim jih posredovali doslej.

Seminar organizira Zavod RS za šolstvo (razpis je objavljen na Zavodovi spletni strani: Seminarji – Dodatna ponudba) in bo potekal 30. novembra 2016 od 9.00 do 16.00 v prostorih ZRSŠ na Dunajski 104 v Ljubljani.

Prijave učiteljev so samo elektronske (spletna stran ZRSŠ, Seminarji) in potekajo do 15. oktobra 2016 (sobota).

Program seminarja

Izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, profesorica na slovenistiki Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, bo na nov način osvetlila pripovedna besedila avtoric (Madame LaFayette, Virginie Woolf, Zofke Kveder, Mire Mihelič, Berte Bojetu-Bojete in Katarine Marinčič), ki so vključena v učne načrte in nekatera berila in jih umestila v širši kontekst ženske kot ustvarjalke in osrednjega ženskega lika v književnosti.

Dr. Vita Žerjal Pavlin, profesorica na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, bo predstavila stanje glede obravnave del književnic v srednji šoli in vodila delavnico o vključevanju del slovenskih pesnic od slovenskega realizma do sodobne slovenske književnosti v literarnozgodovinsko obravnavo.

Mag. Mojca Poznanovič-Jezeršek iz ZRSŠ bo predstavila kriterije za izbor književnih besedil v učnih načrtih za osnovno šolo in srednješolsko izobraževanje ter umestitve književnic v obvezni in izbirni del programa v povezavi s cilji predmeta. Razmišljala bo tudi o vplivu beril na izbor književnih besedil.