Fakulteta za humanistiko

Seminar Obravnava del književnic pri pouku slovenščine v srednji šoli

Maribor, 13. marec 2018 (8 ur)

V mesecu marcu 2018 Zavod Republike Slovenije za šolstvo načrtuje seminar za učitelje slovenščine, objavljen na spletni strani zavoda. Učitelje vabimo, da se ga udeležijo, podrobni podatki so navedeni ob programu na spletni strani https://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja/seminarji.

Ciljna skupina: Učitelji slovenščine v srednjih šolah.
Izvajalci: dr. Katja Mihurko Poniž, dr. Vita Žerjal Pavlin, Miriam Stanonik.
Prijave do 27. 2. 2018: z elektronsko prijavnico na spletni strani ZRSŠ, https://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja/seminarji.
Kotizacija: 40 EUR
Koordinatorica: Miriam Stanonik

Cilji:

Spoznavanje teoretičnih izhodišč za oblikovanje kanona pri pouku književnosti s poudarkom na vključevanju književnih ustvarjalk iz starejših obdobij in sodobnosti. Udeleženci seminarja se bodo seznanili tudi z ugotovitvami raziskave o obravnavi del književnic v srednješolskih vzgojno-izobraževalnih programih. Predstavljena jim bodo tudi mnenja anketiranih učiteljev, ki jih bodo soočili s svojimi stališči in pogledi na obravnavano problematiko. Zaključni razmislek bo namenjen pregledu vključevanja besednih ustvarjalk v učne načrte od vrtcev do zaključka srednje šole.

Program:

  • Literarno besedilo, spol, kanon in kurikulum – dr. Katja Mihurko Poniž
  • Ženski literarni glasovi v srednješolski učilnici – dr. Vita Žerjal Pavlin
  • Književne ustvarjalke v učnih načrtih za predmet slovenščina – Miriam Stanonik