Fakulteta za humanistiko

Izbor dosežkov Odlični v znanosti

Med izbor dosežkov Odlični v znanosti, ki bo v pisni obliki predstavljen v Letnem poročilu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2020, je bil uvršečn tudi prispevek The role of working memory in children’s ability for prosodic discrimination, ki so ga pripravili Arthur Stepanov, profesor na Fakulteti za humanistiko, Karmen Brina Kodrič in Penka Stateva, profesorica na Fakulteti za humanistiko.

Med izbor dosežkov Odlični v znanosti, ki ga pripravljajo članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdi pa ga Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, je bil uvrščen tudi prispevek The role of working memory in children’s ability for prosodic discrimination (Vloga delovnega spomina pri zaznavanju prozodičnih lastnosti stavkov v neznanem jeziku pri otrocih). Prispevek je izšel v prestižni mednarodni reviji PloS ONE, v prispevku pa so Arthur Stepanov, profesor na Fakulteti za humanistiko, Karmen Brina Kodrič, nekdanja podoktorska sodelavka Centra za kognitivne znanosti jezika, in Penka Stateva, profesorica na Fakulteti za humanistiko, proučevali vlogo delovnega spomina, ki naj bi ga slovensko govoreči otroci pri nalogi poslušanja uporabljali za razlikovanje med dvema podobno zvenečima stavkoma v jeziku, ki jim ni znan (francoščina).

Izbor dosežkov Odlični v znanosti bo v pisni obliki predstavljen v Letnem poročilu Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za leto 2020, ki bo izšel v prvi polovici 2021, sam članek pa je prosto dostopen tukaj.