Fakulteta za humanistiko

Predavanji profesorjev Fakultete za humanistiko na Inštitutu za bolgarski jezik

Pred dnevi sta se na Inštitutu za bolgarski jezik (Bolgarija) odvili kar dve predavanji profesorjev Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici.
Konec januarja je prof. dr. Penka Stateva v okviru spletnega predavanja z naslovom ‘Linguistic transfer in the pragmatic domain’ zbranim predstavila del preučevanja večjezičnega usvajanja jezika, ki se ukvarja z negativnim jezikovnim prenosom na področju pragmatike. Februarja je sledilo spletno predavanje 'Measuring free word order: Some empirical and modeling perspectives’, v katerem je prof. dr. Artur Stepanov predstavil eksperimentalno študijo, namenjeno preučevanju faktorjev, ki vplivajo na premike, zaradi katerih se deli stavkov ne pojavijo na svojih običajnih položajih v stavčni strukturi. Predavanji sta povezani z raziskovalnim delom, ki poteka na Centru za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici.
Več o predavanjih lahko preberete na tej povezavi.